Toz Toplama Sistemleri

Jet Pulse Filtreler

Torbalı Filtreler

Lisanslı Depoculuk

Toz Toplama

Ülkemizde lisanslı depo faaliyetleri, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konulmuştur.

 

Tahıl tozunun kontrol edilmesi, iyi bir tahıl depolama yönetiminin önemli bir bölümüdür. Bunun için kullanılan tahıl tozu emisyon kontrolü, olası bir toz patlaması ve tahıl içerisinde oluşabilecek zararlı bakterileri önlemek açısından çok önemlidir. Tahılların depolama ve transfer işlemleri sırasında toplanan tozlar hacimsel olarak büyük  kütlesel olarak da  önemsenmeyecek kadar küçüktür.