Toz Toplama Sistemleri

Jet Pulse Filtreler

Torbalı Filtreler

Jet Pulse

Filtreler

Torbalı Jet Pulse Filtreler genellikler endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Üretim esnasında  veya dolum-boşaltım-aktarma gibi işlemler yapılırken meydana gelen tozları, vakumlayarak toplar ve  temiz havadan ayrıştırır. Bu sayede temiz hava atmosfere atılır tozlar ise istenilen yere nakledilir. Filtreler işletmenin özelliğine, tozun yapısına, tozun yoğunluğuna, maruziyet süresine göre  dizayn edilirler.

 

GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 

Jet Pulse Filtreler santrifüj  fanlarla birlikte kompakt halde çalışırlar. Santrifüj fanın yapmış olduğu vakum sayesinde  emilen  yüksek konsantrasyonlu tozlu gazlar  filtre gövdesine girer. Filtre gövdesindeki  tozlar fana doğru sürekli bir  akım halinde bulunurlar. Tozlu gazların filtre gövdesinden dışarı çıkması için  filtre gövdesinde bulunan  torbaların yüzeyinden geçmek zorunda kalırlar. Bu geçiş sırasında tozlar torba yüzeylerinde tabaka halinde tutunurlar. Temiz  hava ise torba gözeneklerinden geçerek fana, buradan da atmosfere karışırlar.

Torba yüzeyindeki  tozlar, filtre gövdesinde bulunan temizleme tertibatı sayesinde  belirli periyotlarda kesintisiz olarak temizlenir. Bu temizleme; filtrenin gövdesinde bulunan basınçlı havanın, elektronik sistemin belirli periyotlarla selonoid valfleri  açmasıyla   4-6 bar arası ters  basınçlı hava sayesinde gerçekleşir.

Temizleme sonrası torbalardan filtre koniğine düşen tozlar istenilen yere transfer yapılabilirler.